Home

Beste ouders, beste leden,                                                                                                                                       04/05/2021


Voorlopig zijn al onze plaatsjes volzet voor de rest van het zwemseizoen 2020-2021. Voor nieuwe inschrijvingen verwijzen we je graag door naar het volgende zwemseizoen. Meer info hierover volgt later hier op onze website.


Vriendelijke groeten


Team guppies
Beste ouders, beste leden,                                                                                                                                        28/01/2021               


Zoals jullie ondertussen misschien wel weten dienen wij, door de hernieuwde coronamaatregelen, in onze club de groepen te herorganiseren naar bubbels van 10.

In het zwembad is dit op zich niet echt een probleem daar kunnen we, wanneer een groep met meer dan 10 is, de groep in 2 splisten en elk een vaste lesgever voorzien. Echter situeert de grootste aanpassing zich in de kleedkamer. Hier bekijken we de aantallen per groep en verdelen we deze in de maximumaantallen die kunnen over de kleedkamers.


De lessen zullen dus zeker en vast blijven doorgaan maar de nieuwe maatregelen vragen ook dat de kinderen slechts 1 hobby kunnen uitvoeren. Wij rekenen op jullie verantwoordelijkheid hieromtrent en het correct opvolgen van deze maatregelen.


Vriendelijke groeten

Team guppies 
Beste zwemlid, beste ouder,                                                                                                                                     17/01/2021

 

Mogen wij u vriendelijk doch met aandrang verzoeken het lidgeld voor het nieuwe zwemseizoen over te maken.

 

Dit ten laatste tegen de volgende zwemles van de dag waarop je nu zwemt.

Dit lidgeld is namelijk gekoppeld aan de verzekering die wij voor uw kind afsluiten.

 

Het is voor ons onmogelijk een kind nog te laten zwemmen zonder verzekering. Dit houdt zowel voor jullie als voor ons te veel risico’s in!

 

Wij verwachten dat u ons tegen de volgende zwemles een bewijs van betaling kan voorleggen. Zo niet kunnen wij uw kind niet meer toelaten tot de zwemles en zullen wij hem de toegang ontzeggen.

 

Het bedrag dat u nu dient over te schrijven bedraagt 160€ voor het eerste kind. Indien er nog meerdere kinderen van het zelfde gezin lid zijn, is dit voor hen elk 150€.

 

Dit dien je te storten op rekeningnummer: BE68 0014 9686 8634 met vermelding van: “lidgeld 2021” gevolgd door de naam en familienaam van de zwemmer, dag en uur waarop uw kind nu zwemt.


Met vriendelijke groeten

Tim Scheers

Voorzitter Zwemclub Guppies Ganshoren

Update 29/12/2020 voor nieuwe zwemseizoen!


Wij starten opnieuw met de zwemschool vanaf maandag 4 januari voor alle kinderen geboren vanaf 2008 tot en met 2017(3,5 jaar).


GOED NIEUWS dus ook voor de kinderen van geboortejaar 2008! Onze minister heeft toelichting gegeven bij de wat rare communicatie hieromtrent en toegestaan ook kinderen van geboortejaar 2008 hun sportseizoen, in dit geval zwemseizoen, te laten afmaken.

Indien je kinderen tot deze groep behoorden, kan je hen dus nu ook opnieuw inschrijven.

Voor kinderen van dit geboortejaar verlengen wij de betalingstermijn tot en met vrijdag 8 januari 2021!


De kinderen (leden) vanaf geboortejaar 2009 dienden tegen vandaag hun lidgeld te betalen om extra administratieve kost van 10€ te vermijden. Klik op inschrijvingen voor meer info! 


In de eerste 2 zwemweken van het nieuwe jaar zullen wij testjes uitvoeren aangezien we de laatste week voor Kerst gemerkt hebben dat er toch heel wat kindjes hun niveau behielden van voor de 'coronastop'. De 3de en 4de week van januari zullen we, in functie van de invulling van de groepen, na de testjes broers en zussen aanvullen waar kan.


Vanaf 1 februari kunnen vervolgens nieuwe leden zich aanmelden voor nog eventuele openstaande plaatsen.


Mensen die vanaf september tot voor de 2de 'coronastop' ingeschreven en betaald hadden zullen hiervoor naar het volgende zwemseizoen toe worden gecompenseerd voor de weken in november en december die ze moeten missen hebben omwille van de Coronaregels.


Hopelijk kunnen we snel opnieuw starten met al onze groepen!


Alvast een prettig einde jaar!


Vriendelijke groeten

team GuppiesCORONAREGELS: 


hieronder het stappenplan:

1) 1 ouder(volwassene)met mondmasker op komt met zijn kind naar de voorziene ingang (nooddeur rechts naast de schuifdeuren is de ingang voor de clubs). 

2) Na het ontsmetten van de handen wordt het kind aangemeld aan de inschrijvingstafel, 1 ouder kan tot daar begeleiden.

3) Het kind wordt door de verantwoordelijke aan de inschrijvingstafel doorverwezen naar de verantwoordelijk voor de kleedkamers. Indien mogelijk tracht uw kind op voorhand, thuis, reeds zijn zwemkledij aan te doen onder zijn dagelijkse kledij!!

4) De ouder verlaat het zwembad en gaat onmiddellijk naar buiten. Indien u buiten wacht gelieve dit in de auto te doen!

5) Vanaf het uur rond is kan u uw kind buiten, met mondmasker, opwachten en opnieuw meenemen naar huis. Uw kind komt zelf naar u toe. Wij voorzien voldoende ervaren mensen van de club die de jongste kinderen helpen omkleden!


Extra belangrijke weetjes:

- douchen met zeep is voorlopig niet toegelaten in het zwembad!

- Bij koorts of vermoeden van ziekte, ook al is het een op het eerste zicht een lichte verkoudheid, hou uw kind thuis!!

- KOM OP TIJD!!! Onze leerkrachten vertrekken vanuit de kleedkamers naar het zwembad met de kinderen ten laatste 3 minuten voor de start van de les!!!! Wij verwachten jullie kinderen dus tussen de 20 en ten laatste (voor de snelle omkleders) 10 minuten voor de les in de kleedkamers!!

- Indien u later komt kan uw kind geweigerd worden en bijgevolg niet deelnemen aan de les!


Wij rekenen alvast op jullie medewerking en kijken enorm uit naar de lessen!

Hou het 'coronaveilig', wij zullen dit alvast zeer zeker ook doen tijdens onze lessen!

Tot dan!


Het guppies zwemteam!

                                          
MEER INFO nodig? mail naar zwemclub@guppies

Foto front 1

GUPPIES PLEZIER VOOR KLEIN EN GROOT!

Foto front 2

GUPPIES STAPSGEWIJS LEREN ZWEMMEN!

foto front 3

GUPPIES KWALITEIT, BLIJVEN EVOLUEREN!