Home


Beste leden op zondag 20 september zal er naar jaarlijkse gewoonte geen zwemles zijn omwille van autoloze zondag in Brussel!


30/08/2020

Beste leden,

Wij kunnen jullie met heel veel blijdschap melden dat wij opnieuw kunnen lesgeven vanaf maandag 7 september! Alle kinderen (leden) die voor de gedwongen stop door 'Corona' les volgden kunnen dus automatisch opnieuw starten vanaf maandag 7 september. Uiteraard op de dag en het uur dat je toen had. Enkel diegene die toestemming via mail hebben gekregen om van uur te veranderen en enkele nieuwe leden die via bevestigende mails zijn aangesloten kunnen eveneens op de vastgelegde moment starten.


Uiteraard dienen we ons aan heel wat 'coronaregels' te houden, hieronder het stappenplan van hoe we het dienen aan te pakken:

1) 1 ouder(volwassene)met mondmasker op komt met zijn kind binnen via de voorziene ingang (nooddeur rechts naast de schuifdeuren wordt de ingang voor de clubs). Maximum 2 koppels mogen zich in de inkomhal bevinden!

2) Na het ontsmetten van de handen wordt het kind aangemeld aan de inschrijvingstafel.

3) Het kind wordt door de verantwoordelijke aan de inschrijvingstafel doorverwezen naar de verantwoordelijk voor de kleedkamers. Indien mogelijk tracht uw kind op voorhand, thuis, reeds zijn zwemkledij aan te doen onder zijn dagelijkse kledij!!

4) De ouder verlaat het zwembad en gaat onmiddellijk naar buiten of naar de cafetaria boven. Indien u buiten wacht gelieve dit in de auto te doen!

5) Vanaf het uur rond is kan u uw kind buiten, met mondmasker, opwachten en opnieuw meenemen naar huis. Uw kind komt zelf naar u toe. Wij voorzien voldoende ervaren mensen van de club die de jongste kinderen helpen omkleden!


Extra belangrijke weetjes:

- douchen met zeep is voorlopig niet toegelaten in het zwembad!

- Bij koorts of vermoeden van ziekte, ook al is het een op het eerste zicht lichte verkoudheid, hou uw kind thuis!!

- KOM OP TIJD!!! Onze leerkrachten vertrekken vanuit de kleedkamers naar het zwembad met de kinderen ten laatste 3 minuten voor de start van de les!!!! Wij verwachten jullie kinderen dus tussen de 20 en ten laatste (voor de snelle omkleders) 10 minuten voor de les in de kleedkamers!!

- Indien u later komt kan uw kind geweigerd worden en bijgevolg niet deelnemen aan de les!


Wij rekenen alvast op jullie medewerking en kijken enorm uit naar onze 'nieuwe' start!

Hou het 'coronaveilig', wij zullen dit alvast zeer zeker ook doen tijdens onze lessen!

Tot dan!


Het guppies zwemteam!

                                          09/08/2020

Beste mensen, 

Wij stoppen even met nieuwe leden in te schrijven voor het komende zwemseizoen 2020/2021. Wij danken jullie heel hard voor de interesse in onze club maar voorlopig zijn alle plaatsjes volzet. Wij wachten nu het begin van het nieuwe zwemseizoen af (maandag 7 september) om te bekijken of er eventueel nog plaatsjes vrij zijn. Onze aandacht zal nu vooral gaan naar het 'Corona-veilig' organiseren van onze zwemlessen!25/05/2020 BELANGRIJK! update zwemlessen 

Graag brengen wij jullie even op de hoogte van onze toekomstige plannen in verband met de zwemlessen.


Na ons even te hebben geïnformeerd blijft het gewoon afwachten naar wanneer de veiligheidsraad opnieuw opening van zwembaden toelaat!


Tot op heden kon er dus nog niets preventiefs ondernomen of besproken worden in verband met heropening van het zwembad. Het is aan de veiligheidsraad om ook de voorwaarden van een eventuele heropening mee te delen.


Dit wil zeggen dat als er op een toekomstige veiligheidsraad beslist wordt dat de zwembaden opnieuw open mogen, de voorzorgsmaatregelen allen nog dienen uitgestippeld en georganiseerd worden door de directeur en het personeel van het zwembad. 


Wij vallen als club uiteraard in de groep waar vermoedelijk toch wel wat voorzorgsmaatregelen voor dienen genomen te worden.

Denk maar aan groepskleedkamers, ouders die meegaan om hun kinderen om te kleden,... dat zijn nog maar enkele voorbeelden. Wanneer het zwembad dit allemaal uitgewerkt en voor elkaar heeft is het waarschijnlijk al juli!?


Daarom hebben wij, het bestuur van zwemclub guppies Ganshoren, beslist om in te zetten op september 2020.

Wij zullen opnieuw herstarten, indien ons dit wordt toegelaten door alle bevoegde instanties, vanaf maandag 7 september!


Het zwemseizoen blijft dan gewoon doorlopen met de leden die reeds ingeschreven waren. Allen die ingeschreven waren en zwemles volgden voor het gedwongen stoppen door corona zullen dus in september opnieuw mogen heropstarten. Wij trekken dus het zwemseizoen 2019-2020 gewoon nog wat langer door.


Zo krijgen jullie ook de kans om de 'verloren lessen',  tijdens de 'stopperiode' door corona, kosteloos in te halen en hoeven wij geen nieuwe inschrijvingen te houden in juni, wat organisatorisch bijna onmogelijk zou zijn.


Wij plannen vervolgens opnieuw inschrijvingen voor onze leden in november met een herrekende prijs. 


Nieuwe leden kunnen enkel toegelaten en ingeschreven worden vanaf september in de zwart-witte groepen (eerste groep watergewenning) of in groepen waarvan ouders via mail, zwemclub@guppies.be hebben laten weten dat hun kind niet meer zal terugkeren in september. Indien je in september niet terug kan opstarten zal er jammer genoeg geen terugbetaling worden uitgevoerd.


Wij hopen jullie allen, indien mogelijk naar voorwaarden van de veiligheidsraad, opnieuw te mogen begroeten in september!


Indien er nog wijzigingen dienen te gebeuren omwille van opgelegde herschikkingen, zullen wij dit uiteraard zo snel mogelijk communiceren via onze website www.guppies.be

Hou deze dus regelmatig in de gaten!


Hopelijk tot in september,

Hou jullie gezond!


Vriendelijke groeten

namens het bestuur

Zwemclub guppies Ganshoren
NIEUW 

We bieden volwassenen (vanaf 16 jaar) de kans om hun zwemtechnieken te verbeteren:

Wie is welkom: - beginnende zwemmers die nog geen tot weinig ervaring hebben

                       - mensen die een bepaalde stijl willen leren of verbeteren

                       - beginnende trialtleten die stijlverbetering wensen

                       - beginnende competitiezwemmers die stijlverbetering willen


HOE? - in beurten: - 10 beurtenkaart: 100€ (op te nemen binnen 12 achtereenvolgende lessen), beginnen wanneer je wil (indien plaats)!

                              - 5 beurtenkaart: 70€ (op te nemen binnen 7 achtereenvolgende lessen), beginnen wanneer je wil (indien plaats)!


Wanneer? : Elke maandagavond van 20u tot 21u

                  Elke vrijdagavond van 20u tot 21u


MEER INFO nodig? mail naar zwemclub@guppies.be


Foto front 1

GUPPIES PLEZIER VOOR KLEIN EN GROOT!

Foto front 2

GUPPIES STAPSGEWIJS LEREN ZWEMMEN!

foto front 3

GUPPIES KWALITEIT, BLIJVEN EVOLUEREN!


ZGG Zwemclub Guppies Ganshoren vzw - ondernemingsnummer 862.962.577